ฉากกั้นห้องไม้ไผ่

ฉากกั้นห้องไม้ไผ่ Bamboo Folding Door

ตัวฉากผลิตจากไม้ไผ่อย่างดี ที่ผ่านมาการอบแห้งและเคลือบสารกันแมลงและเชื้อรา ด้วยน้ำยาชนิดพิเศษจากต่างประเทศ โดยตัวฉากกั้นนั้นสามารถติดตั้งได้สูงถึง 2.40 เมตร โดยไม่จำกัดความกว้าง


ฉากกั้นห้อง-แอร์ PVC Folding Door


ตัวใบฉากผลิตจาก PVC Double-Ply สามารถติดตั้งได้สูงถึง 3.50 เมตร โดยไม่จำกัดความกว้าง ใบฉากหนา 6 มม. กว้าง 9 ซม. เส้นบานพับแบบ Soft Hinge มีลักษณที่เหนียวเป็นพิเศษ ติดตั้งแบบแขวนลอยด้านรางบน ไม่มีรางล่าง ทำให้สะดวกต่อการเก็บและปิด มีให้เลือก 3 แบบ

• แบบทึบทั้งชุด (รุ่นมาตรฐาน)
• แบบเจาะเป็นรูปวงรี ไม่มีการเสริมขอบ
• เจาะเป็นรูปสี่เหลี่ยม มีเสริมขอบรอบแผ่นอคิริค

ฉากกั้นห้องไม้ไผ่ ฉากกั้นห้องไม้ไผ่ ฉากกั้นห้องไม้ไผ่

ฉากกั้นห้อง-แอร์แบบญี่ปุ่น

ตัวใบฉากผลิตจาก PVC Double-Ply สามารถติดตั้งได้สูงถึง 3 เมตร โดยไม่จำกัดความกว้าง ใบฉากหนา 10 มม. กว้าง 12 ซม. สามารติดตั้งแบบแขวนลอยด้านรางบน โดยไม่ต้องติดรางล่าง ประดับด้วยแผ่นอคีลิคใส สวยงาม ตัวเส้นบานพับแบบ Solid Hinge มีความแข็งแรงเป็นพิเศษมีให้เลือก 2 แบบ

• ฉากกั้นห้องญี่ปุ่น (รุ่นเจาะ Acrylic)

ฉากกั้นห้องไม้ไผ่ ฉากกั้นห้องไม้ไผ่ ญี่ปุ่น ฉากกั้นห้องไม้ไผ่
ฉากกั้นห้องไม้ไผ่    

• ฉากกั้นห้องญี่ปุ่น (รุ่นเจาะ Acrylic)

ฉากกั้นห้องไม้ไผ่
# GC 001
ฉากกั้นห้องไม้ไผ่
# GC 002
ฉากกั้นห้องไม้ไผ่
# GC 003
ฉากกั้นห้องไม้ไผ่
# GC 011
ฉากกั้นห้องไม้ไผ่ หลายแบบ
# GC 005
ฉากกั้นห้องไม้ไผ่
# GC 004
ฉากกั้นห้องไม้ไผ่
# GC 014
ฉากกั้นห้องไม้ไผ่
# GC 013
ฉากกั้นห้องไม้ไผ่
# GC 012
ฉากกั้นห้องไม้ไผ่
# FC 04
ฉากกั้นห้องไม้ไผ่
# FC 05
ฉากกั้นห้องไม้ไผ่
# FC 06
ฉากกั้นห้องไม้ไผ่
# FC 07
ฉากกั้นห้องไม้ไผ่
# FC 08