มู่ลี่อลูมีเนียม

มู่ลี่อลูมีเนียม 25 มม.

• มู่ลี่ใบกว่าง 25 มม. หนา 0.18 มม.
• ตัวรางเป้นอลูมีเนียมทั้งชุด ทนทาน ไม่หลุดร่อน เคลือบสีด้านระบบไฟฟ้า
• แกนปรับใบเหนียว ไม่แตกหักง่าย เพราะผลิตจากอะครีลิคใส
• อุปกรณ์เกียร์และตัวล๊อคมาตรฐานจาก German

ตัวอย่างสี
มู่ลี่อลูมีเนียม

มู่ลี่อลูมีเนียม 50 มม.

• มู่ลี่ใบกว่าง 50 มม. หนา 0.18 มม.
• ตัวรางเป้นอลูมีเนียมทั้งชุด ทนทาน ไม่หลุดร่อน เคลือบสีด้านระบบไฟฟ้า
• แกนปรับใบเหนียว ไม่แตกหักง่าย เพราะผลิตจากอะครีลิคใส
• อุปกรณ์เกียร์และตัวล๊อคมาตรฐานจาก German

ตัวอย่างสี
มู่ลี่อลูมีเนียม หลากสี

มู่ลี่อลูมีเนียม

มู่ลี่ไ้ม้ Wooden Blind

• มู่ลี่ใบกว่าง 25 มม. 35 มม. และ 50 มม.
• ใบมู่ลี่ผ่านการอบแห้งด้วยเครื่องอบชนิดพิเศษ ไม่บิดและโค้งงอ
• ใบมู่ลี่ผ่านการเคลือบสารกันแมลง
• ใบมู่ลี่ผ่านการอบด้วยนำยาชนิดพิเศษ ป้องกันเชื้อราได้ 100%
• ตัวปรับพลิกใบ มีให้เลือก 2 แบบ ทั้งไม้และเชือก
• มีเทปขั้นบันไดแบบเชือกและแถบผ้า

มู่ลี่อลูมีเนียม มู่ลี่อลูมีเนียม มู่ลี่อลูมีเนียม
มู่ลี่อลูมีเนียม มู่ลี่อลูมีเนียม มู่ลี่อลูมีเนียม
มู่ลี่อลูมีเนียม มู่ลี่อลูมีเนียม มู่ลี่อลูมีเนียม

ตัวอย่างสีมู่ลี่


มู่ลี่อลูมีเนียม

มู่ลี่ไ้ม้ไผ่ Bamboo Blind

• มู่ลี่ใบกว่าง 25 มม. และ 50 มม.
• ใบมู่ลี่ผ่านการอบแห้งด้วยเครื่องอบชนิดพิเศษ ไม่บิดและโค้งงอ
• ใบมู่ลี่ผ่านการเคลือบสารกันแมลง
• ใบมู่ลี่ผ่านการอบด้วยนำยาชนิดพิเศษ ป้องกันเชื้อราได้ 100%
• ตัวปรับพลิกใบ มีให้เลือก 2 แบบ ทั้งไม้และเชือก
• มีเทปขั้นบันไดแบบเชือกและแถบผ้า

มู่ลี่อลูมีเนียม มู่ลี่อลูมีเนียม มู่ลี่อลูมีเนียม
มู่ลี่อลูมีเนียม มู่ลี่อลูมีเนียม มู่ลี่อลูมีเนียม
มู่ลี่อลูมีเนียม มู่ลี่อลูมีเนียม  


select Products from lists

ผ่านม่าน
ม่านปรับแสง
มู่ลี่อลูมีเนียม
ม่านม้วน
ฉากกั้นห้อง
ม่านม้วนไม้ไผ่
รางม่านและอุปกรณ์
ม่านห้องเย็น ม่านอากาศ

 
  Home Products
ผ้าม่าน
มูลี่
แบบผ้าม่าน
Vertical Blind
Venetian Blind
Roller Blind
Folding Door
Bamboo Blinds
รางม่านและอุปกรณ์
ม่านห้องเย็น ม่านอากาศ
Wallpapers
Carpet
Curtain
Contact Us539/12  ถนนราชปรารถ   ราชเทวี  กทม 10400
Phone 02-650-0418 , 02-712-6375-6
09-5392-2441